Tuesday, 19 March 2013

Recycling – Engineering Plastics

पुनर्चक्रण - इंजीनियरिंग प्लास्टिक(Recycling – Engineering Plastics)

इंजीनियरिंग, प्लास्टिक


प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास आणि निर्माण प्लास्टिक उत्पादांचे सहभागी आहेत. 

प्रकृतिची प्लास्टिक सामग्री व मैदानी हवामानाच्या क्षमते सारखे गुण, तापीय गुणाच्या वरच्या उपयोगाचे तापमान बिजली चे गुण, गुण रोधक आणि ध्वनी रोध रासायनिक झटका एक इंजीनियरला अद्वितीय आव्हान प्रस्तुत करतात.

विविध क्षेत्रात जिथे एक
प्लास्टिक अभियंता विशेषज्ञ असू शकते.

  • चिकित्सा प्लास्टिक
  • मोटर वाहन प्लास्टिक
  • पुनर्नवीनीकरण या recyclable प्लास्टिक
  • biodegradable प्लास्टिक   


  http://www.vin.co.in/markets-we-serve/recycling-engineering-plastics/